LiveCareer-Resume

Head Of Passenger Transport Division resume example with 16+ years of experience

Jessica Claire
Montgomery Street, San Francisco, CA 94105 609 Johnson Ave., 49204, Tulsa, OK
Home: (555) 432-1000 - Cell: - resumesample@example.com - -
Summary
Highly motivated Sales Associate with extensive customer service and sales experience. Outgoing sales professional with track record of driving increased sales, improving buying experience and elevating company profile with target market.
Skills
 • C++, C #,Python,Java, JavaScript, CSS, HTML, QGIS, GQuery
 • MSSQL, MySQL, GIS
 • Oracle
Experience
12/2016 to 09/2018
Head of Passenger Transport Division Public Transportation Department City, STATE,

• Монгол улсын нийслэлийн нийтийн тээврийн салбарт Ухаалаг тээврийн системийг цогцоор нь нэвтрүүлсэн. (GPS, E-Ticketing, Bus information system)
• Нийслэлийн өдөр тутмын нийтийн тээврийн үйлчилгээг зохион байгуулах, хяналт тавьж ажилласан
• Хэлтсийг ажилтнуудыг удирдлагаар хангаж ажилласан
• Тухайн салбарт технологийн дэвшлийг нэвтрүүлсэн
• Тухайн салбарын эрх зүйн баримт бичгийг боловсронгуй болгож ажилласан
• Монгол банк, Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, Үндэсний дата төв, Нийслэлийн мэдээлэл технологийн газартай хамтарч Монгол улсад Тээврийн ухаалаг систем нэвтрүүлэх талаар эрх зүйн баримт бичгүүдийг хамтран боловсруулсан.
• “ISO/IEC 14443:1-4” дөрвөн бүлэг стандартуудыг Монгол улсын стандарт болгон батлуулсан.
• Иргэдэд нийтийн тээврийн үйлчилгээний мэдээллийг хүргэх дэд систем /BIS/-ийн хөгжүүлсэн. Үүнд:
o Нийтийн тээврийн үйлчилгээний мэдээллийн иргэдэд хүргэх “UB SMART BUS” андройд болон IOS үйлдлийн системтэй гар утсанд зориулагдсан апликейшнийг ашиглалтад оруулсан.
o Автобусанд буудал зогсоол зарлах дуут систем нэвтрүүлсэн.
o Автобусны зогсоолуудад мэдээллийн самбар суурилуулах ажлыг Жей си деко ХХКомпанитай хамтран хэрэгжүүлсэн.

11/2013 to 11/2016
Senior Specialist of Passenger Transport Division Public Transport Department Of The Capital City City, STATE,
 • Coordinated with internal teams to complete [Task] and [Task].
06/2002 to 11/2013
Software & Electronics Engineer Public Transport Department Of The Capital City City, STATE,

• Automation of Urban transportation
• Registration and control system for the operation of public transportation services
• 2003 оноос нийтийн тээврийн үйлчилгээнд тухайн үеийн шинэ дэвшилтэт техник технологи болох нийтийн тээврийн Удирдлагын автоматжуулсан системийг нэвтрүүлж, хэвийн ажиллагааг ханган хариуцан ажилласан.
• Байгууллагын хэлтэс нэгжүүдийн мэдээ мэдээллийн систем, програм хангамжийг боловсронгуй болгох, Цахим Улаанбаатар хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд 10 гаруй програмыг бичиж ашиглалтанд оруулсан.
• Байгууллагын дотоод сүлжээ, интернетийг хариуцан, байгууллагын вэб хуудсыг хөгжүүлж, хэвийн ажиллагааг тогтмол ханган ажилласан.
• Software developing: “E-Office” software, “Car diagnostic system” software гэх мэт.

Education and Training
Expected in 06/2013
GED:
National Academy of Governance - Ulaanbaatar,
GPA:
Expected in 01/2004
Master of Science: Computer And Information Sciences
Mongolian State University of Education - Ulaanbaatar, Mongolia,
GPA:
Expected in 06/2002
Bachelor of Science: Physicist And Computer Technologist
Mongolian State University of Education - Ulaanbaatar, Mongolia,
GPA:
Activities and Honors

•“Best Information Technology Officer”— CITA, Government of Mongolia 2011
•“Best of Transport Officer”— Ministry of Road and Transport, Mongolia 2010
•“Best of the year Officer in Capital city”— Ulaanbaatar city 2006
•“Champion of the organization”— Public Transport Agency of Capital city, Mongolia 2006

Certifications

Seoul Human Resource Development Center, Seoul, Korea 2014
• Urban Transportation Policy program
Asian Development Bank, Manilla, Philippines 2011
• E-government training
Training Institute of Road and Transport professionals, Mongolia 2010
• Consulting Engineer training
Japan Transportation Planning Association, Tokyo, Japan 2010
• Colloquium of Urban Public Transport
KP electronics company, Tefen, Israel 2003
• KP system service

Accomplishments

д/д Бүтээлийн нэр Огноо Тайлбар
1. Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн бүртгэл хяналтын систем 2002-2011 Тээврийн хэрэгслийн өдөр тутмын мэдээллийн бүртгэл, хяналт, боловсруулалт, судалгаа, тайлан гаргахад зориулсан 10 гаруй программ хангамжийг цогцоор нь хөгжүүлсэн.
2. Нийтийн тээврийн хэрэгслээр үнэ төлбөргүй зорчих эрхийн үнэмлэх олголт, бүртгэлийн программ 2005
2011 Version 1.0
Version 2.0
3. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн сангийн программ Ver.1.0- 2008
Ver .2.0-2011 Том, дунд, бага оврын автобус, таксийн ААН-үүдийн бүх тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөн, судалгаанд ашиглагдаж байна.
4. Байгууллагын веб http://transport.ub.gov.mn/
2008 Шинэчлэн боловсруулав.
5. Нийтийн тээврийн газрын 40 жилийн ойг угтаж бүртгэл хяналтын станцуудын /51 станц/ ажиллагаанд хяналт хийх зориулалттай компьютерийн удирдлагатай хяналтын самбар /Программын хамт/ 2009 Тээврийн газрын төв диспетчерүүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байна.
6. Улаанбаатар хотын ус тээврийн хяналтын систем 2006 Тус програм хангамжийг УСУГазарт ашиглаж байна.
7. Үзлэг оношлогоонд орсон тээврийн хэрэгслийн мэдээллийн бүртгэл мэдээлэл, дүгнэлтийн хуудас гаргах, хайлт хийх 2005 Монгол улсад анх удаа нэвтрүүлсэн.
8. Авто тээврийн Улсын байцаагч нарын илрүүлсэн зөрчлийн бүртгэл, судалгааны программ 2005
2010
9. Албан хэрэг хөтлөлтийн программ 2004-Ver.1.0
2005-Ver 2.0 Ирсэн, явсан бичгийн бүртгэл, тэдгээрийн барагдуулалтад хяналт тавих, байгууллагын онцлогт тохирсон, хайлт хийх өргөн боломжтой. НЗДТГ, НТГ, ЭХЗХ-д тус тус ашиглагдаж байна.
10. Байгууллагын танилцуулах самбар
2005 /Тус газрын түүх, алба хэлтэс ажил үйлчилгээний тухай мэдээллийг иргэд хялбар байдлаар харах боломжтойгоор хийгдсэн /(тухайн үед хуучин компьютер ашиглан touchscreen-ыг орлуулж ашиглаж байсан)
11. Нийтийн Тээврийн газар -Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч ААН-үүдийн хооронд мэдээлэл солилцох систем 2003-2011 2003-2008 оны хооронд үед УАС-д хамрагдсан том дунд оврын ААНБ-ууд Нийслэлийн Нийтийн тээврийн газрын серверт 8 утасны ердийн модем ашиглан холбогдож урьдчилсан хураарь өгөх, тээврийн хэрэгслүүдээ хянах, тайлан хэвлэх зэрэг зэрэг мэдээлэл солилцдог байсан.
2008 оны гуравдугаар сард Citynet компаниас real ip хаяг авч өөрийн байгууллага дээр веб сервер ажиллуулж УАС–д холбогдсон ААН-үүдийн мэдээллийг дамжуулахад ашиглаж байна.
12. Монгол улсад Нийтийн тээврийн ухаалаг системийг нэвтрүүлсэн 2009-2015 Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд бүртгэл хяналтын /BMS, BIS/ болон цахим төлбөрийн /e-ticketing/ систем нэвтрүүлэх судалгаа, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах талаар 3 төсөл хэрэгжиж, нарийвчилсан судалгааг хийж, тендерийн бичиг баримт боловсруулагдсан.
 ТА-7556 “Нийтийн тээвэр ба мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи” төсөл
 Монгол улсад “Ухаалаг тээврийн тогтолцоо бий болгох зорилгоор дэмжлэг үзүүлэх” зөвлөх үйлчилгээний төсөл /
 ТА-8101 Улаанбаатар хотын BRT бүтээн байгуулалтын ажлын нэг хэсэг болох ITS-ийн техник тоног төхөөрөмжийн зураг болон тендерийн бичиг баримт боловсруулах зорилготой төсөл

By clicking Customize This Resume, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy

Your data is safe with us

Any information uploaded, such as a resume, or input by the user is owned solely by the user, not LiveCareer. For further information, please visit our Terms of Use.

Resume Overview

School Attended

 • National Academy of Governance
 • Mongolian State University of Education
 • Mongolian State University of Education

Job Titles Held:

 • Head of Passenger Transport Division
 • Senior Specialist of Passenger Transport Division
 • Software & Electronics Engineer

Degrees

 • GED
 • Master of Science
 • Bachelor of Science

By clicking Customize This Resume, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy

*As seen in:As seen in: